>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence k celoživotnímu učení

Test - Kompetence k celoživotnímu učení

Styly učení

Představa, že člověk dokončí nějakou školu a z nabytých znalostí a dovedností pak čerpá celý život, nebyla nikdy pravdivá. A v dnešní době něco takového neplatí už vůbec. Vývoj je rychlý a přináší s sebou změny. Netýká se to pouze techniky a převratných objevů vědy. Vaříme jiná jídla, mění se jazyk, kterým mluvíme, potřebujeme úplně jiné dovednosti, svět je pro každého z nás otevřený … a mnoho mnoho dalších věcí.

Učení není pojem, který by souvisel pouze se školou, kurzy a přezkušováním. Je o životě jako takovém. Abychom se adaptovali na změny okolo nás, musíme se učit celý život.

O tom, jak se lidé učí, existuje řada teorií. Jedna z nich vychází z poznatků psychologů P. Honeyho a A. Mumforda, kteří rozlišují čtyři základní styly. Dotazník, který máte před sebou a který na jejich teorii staví, vám pomůže určit, jaký styl je při osvojování si nových věci a učení blízký vám. Znalost vlastního stylu, jeho výhod a nevýhod, vám může učení usnadnit.

Následuje 40 výroků. Zamyslete se, prosím, nad každým z nich a vyjádřete svůj souhlas nebo nesouhlas. V tomto dotazníku neexistují žádné správné nebo nesprávné odpovědi.

1. Rozhodovat se pouze na základě pocitů není správné. Vždy je potřeba zvažovat všechna fakta.
2. Nejdříve zvažuji všechny možnosti, teprve potom si jednu vyberu.
3. Než se pustím do řešení úkolu nebo problému, prozkoumám jej z nejrůznějších úhlů pohledu.
4. Obvykle více mluvím než naslouchám.
5. Bláznivým nápadům moc nefandím. Bývají nepraktické.
6. Dělat něco jinak, zkoušet něco nového, je pro mě výzvou, která mě oslovuje.
7. Nezáleží na tom, jak se co udělá. Hlavně, že to funguje.
8. Raději řeším problémy nebo úkoly postupně krok za krokem než nahodilými pokusy.
9. Nutnost dodržovat přesné návody, pravidla nebo plány mě otravují. Přestává to být zábavné.
10. Nápady a myšlenky ostatních lidí posuzuji podle toho, jak se osvědčí v praxi.
11. Diskuse obohacuji spoustou různých nápadů.
12. Rád zkoumám, jak co funguje, rád pronikám do podstaty věcí. Je to důležité.
13. Prezentovat své myšlenky lidem "věci neznalým" bývá pro mě obtížné.
14. Zabývám se záležitostmi tak, jak přicházejí. Svou činnost předem nijak zvlášť a dlouhodobě předem neplánuji.
15. Na tom, co se naučím, je nejdůležitější, aby to fungovalo v praxi.
16. Baví mě pouštět se do něčeho nového, aktivně to vyhledávám.
17. Než definitivně napíšu oficiální dopis nebo zprávu, připravím si několik konceptů.
18. Nevadí mi, když se mi věci trošku vymknou z rukou.
19. Rád se bavím, bývám životem i duší různých akcí.
20. Dlouhé diskutování nemám příliš v lásce. Nejlepší je jít rovnou k jádru věci.
21. Když něco dělám, jsem sám k sobě náročný, tak trochu perfekcionalista.
22. Častěji než jiní dokážu vymyslet praktické řešení.
23. Aby měla práce smysl, je třeba ji dokončit.
24. Než dojdu k závěru, se vším se podrobně seznámím a promyslím si to.
25. Obvykle více naslouchám než mluvím.
26. Osvědčuje se mi pravidlo "Dvakrát měř a jednou řež."
27. Při rozhodování bývám opatrný. Než se rozhodnu, pečlivě zvážím všechny možnosti.
28. Nejasnosti nemám rád. Vše má do sebe zapadat jako skládačka.
29. Docela rád riskuji.
30. V diskusích prosazuji to, o čem jsem přesvědčen, že bude fungovat.
31. Chci řešit problémy a dělat věci absolutně správně.
32. Když se setkám s něčím novým, hned přemýšlím, jak toho využít, jak by se to dalo "uvést v život".
33. "Co je psáno, to je dáno" samozřejmě neplatí. Lepší je si vše ověřit.
34. Problémy a úkoly je třeba prostudovat. Ukvapeným závěrům se vyhýbám.
35. Přesnost nebo dodržování správného postupu považuji za velmi důležité.
36. Mám rád, když se jednání drží programu a dodržuje se časový plán.
37. O problému nebo úkolu mám rád co největší přehled. Čím více informací a náhledů mám k dispozici, tím lépe.
38. Často dělám věci tak, jak mě napadne nebo jak mě to baví, aniž bych si je předem dlouze promýšlel.
39. Mám raději jasné, jednoduché, přehledné věci nebo úkoly než něco komplikovaného.
40. Myslím, že nejlepším klíčem k dokončení věcí je důkladné logické myšlení.