>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence k řešení problémů

Test - Kompetence k řešení problémů

Realizátor nebo inovátor ?

Test, který nabízíme, vám pomůže ujasnit si postoje, které zaujímáte při řešení problémů, a také odhalí souvislost mezi tím, jak si počínáte, a vybranými týmovými rolemi, jak je popisuje autor této známé teorie dr. M. Balbin.

Zamyslete se nad jednotlivými výroky a na škále označte tu odpověď, která vás vystihuje nejblíže.

Označte na škále míru souhlasu s níže uvedenými výroky:

1. Lépe se mi pracuje podle předem stanoveného postupu nebo metody.
2. Snadněji se mi spolupracuje s lidmi, kteří neteoretizují, ale hned řeší.
3. Vysvětlení složitých problémů ostatním mi někdy dělá potíže.
4. Rozčilují mě lidé, kteří lpí na detailech a nebo chtějí mít předem o všem jasno.
5. Mám rád neprobádané cesty.
6. Bez ohledu na různé tlaky okolí se soustředím na podstatu řešení problému.
7. Někdy se mi stane, že při přemýšlení nad problémy ztratím kontakt s okolím.
8. Dokáži vnést do řešení problému pořádek a systém.
9. Dělat něco stále stejným způsobem mě moc nebaví.
10. Umím se postarat o to, aby nápady byly v praxi realizovány.
11. Obyčejně nejdříve přemýšlím nad tím, zda je plán nebo nápad prakticky realizovatelný.
12. Mám sklon přicházet s novými nápady a vyhýbat se tomu, co je běžné.