>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence pro trh práce

Test - Kompetence pro trh práce

Souhrnný test kompetencí

logo RPIC ViP s.r.o. logo EQUAL Kompetence
www.mamenato.cz

TEST
Kompetence pro trh práce


Určitě máte ve svém oboru solidní znalosti. Dnešní doba však nestaví pouze na znalostech. Pro úspěch v zaměstnání často nestačí ani „řemeslná zdatnost“ v dané profesi. Dnes chtějí zaměstnavatelé mnohem více. Potřebují lidi kompetentní.
Kompetence jsou soubory, dovedností, vědomostí a postojů. Člověk je potřebuje, aby se dobře uplatnil v životě, v zaměstnání a/nebo ve společnosti. Z hlediska trhu práce pak představují jeden z nejdůležitějších faktorů toho, zda najde vhodné zaměstnání a bude v něm úspěšný.
Smyslem tohoto jednoduchého dotazníku je přiblížit vám 14 klíčových kompetencí a umožnit vám posoudit, jak si stojíte. Může to být dobrý začátek pro další zdokonalování se.

Označte, nakolik vás výrok vystihuje:

Vaše jméno:
E-mail:
1. Pracuji stejně pilně a usilovně, i když mě nikdo nekontroluje.
2. Vyskytne –li se problém, pustím se do jeho řešení.
3. Dokážu určit priority, které vedou k dosažení cíle.
4. Mám solidní slovní zásobu, umím se obratně a kultivovaně vyjadřovat – ústně i písemně.
5. Dovedu dobře odhadnout pravou příčinu událostí a jejich následky.
6. Překážky nebo neúspěch mě při dosahování cíle nezastaví.
7. Jsem člověk, který dokáže pracovat pod tlakem nebo za nepříznivých podmínek.
8. Pouštět se do nových aktivit mi připadá vzrušující a dělám to rád.
9. Dokážu se v cizím jazyce vyjádřit písemně (e-mail, dopis,...)
10. Umím objevit, ale rovněž kriticky zhodnotit příležitosti., které se mi nabízejí.
11. Jako prodejce bych byl úspěšný, protože vím, že důležitý je především zákazník.
12. Dokážu si obhájit vlastní názor
13. Bez větších rozpaků dokážu hovořit, o něčem referovat nebo něco vysvětlovat a to i tehdy, když musím mluvit k neznámým lidem nebo větším skupinám či dokonce v cizím jazyce.
14. Dokážu sladit svou práci s harmonogramy ostatních.
15. Jde – li o společnou věc, ochotně a otevřeně poskytuji své vědomosti a podílím se na plnění různých úkolů.
16. I při rutinních úkolech se dokážu soustředit.
17. Rád zkouším nové věci.
18. Rychle se orientuji v novém prostředí nebo neznámých situacích.
19. Když se mi něco nepovede, hledám poučení, jak to příště zvládnout lépe.
20. Jsem spolehlivý a ručím za to, že práce, kterou odvádím je kvalitní.
21. Když s někým uzavírám obchod/dohodu, nejde mi jen o jednorázový „byznys“.
22. To, co se dozvím, umím zpracovat i využít.
23. Rozhoduji se nezávisle a to na základě vlastních znalostí a zkušeností.
24. Neváhám při své činnosti používat nestandardní metody.
25. Vždy jsem připraven podpořit dobré návrhy , které pomohou vyřešit problém.
26. Opakovaně se mi podařilo vymyslet, navrhnout nebo vytvořit něco originálního, zajímavého.
27. Když se setkám s něčím novým, dokážu si vyhledat potřebné informace.
28. Jsem zvědavý. Zajímám se o všechno nové, rád se s tím seznamuji, rád to poznávám.
29. Snažím se lidem vycházet vstříc.
30. Snadno rozeznám podstatné od nepodstatného.
31. Mám – li nějaký úkol, zpravidla si dovedu uvědomit kroky, kterých bude zapotřebí k jeho splnění.
32. Umím odhadnout své síly a dokážu je rozložit tak, abych dokončil svou práci včas.
33. Učím se nebo se snažím dále zdokonalovat v cizím jazyku.
34. Dokážu odhadnout potřeby ostatních a přizpůsobit tomu své jednání a vystupování.
35. Dokážu pružně reagovat na měnící se situace, požadavky nebo nároky.
36. Ovládám alespoň jeden cizí jazyk slovem i písmem.
37. Průběžně a trvale investuji čas a energii do svého rozvoje.
38. Dokážu se zorientovat v datech nebo nějaké dokumentaci a dovedu je uspořádat.
39. Rychle a bez větších problémů se dokážu zorientovat a změnit svůj pracovní nebo osobní styl.
40. Umím zkoordinovat několik aktivit najednou.
41. Nevadí mi pracovat v týmu, mám pro spolupráci smysl.
42. Nikdy nečekám, až za mě někdo něco udělá.
43. Jsem aktivní člověk.
44. Dokážu pracovat systematicky a plánovitě.
45. Vím, že naslouchat je stejně tak důležité, jako mluvit a respektuji to.
46. Když na mě někdo hovoří cizí řečí, rozumím, co se ode mne chce.
47. Netrpím velkým ostychem, když se mám vyjadřovat v cizí řeči.
48. V zahraničí se klidně místních lidí zeptám na všechno, co potřebuji vědět.
49. Vždy raději hledám informace z různých zdrojů.
50. Jsem empatický, dokážu se mnohé dozvědět nebo mnohé sdělit, aniž by padla jakákoliv slova.
51. Dokážu své emoce udržet pod kontrolou i tehdy, pokud mne požadavky druhého člověka obtěžují..
52. Umím dobře posoudit, které informace jsou věrohodné a zda mi k něčemu budou.
53. Snažím se nejen obstát, ale i uspět.
54. Většinu svých dobrých nápadů dokážu také realizovat.
55. Při rozhovoru se rychle dostávám k jádru věci.
56. Hodně času strávím tím, že pátrám na internetu nebo „v terénu“, zda nenarazím na něco zajímavého, co by se mohlo hodit.
57. Hledám nové možnosti, nová řešení, nové aktivity.
58. Bez problémů se dokážu držet plánu. Umím své plány ovšem také pozměnit, je-li to třeba.
59. Dokážu přenášet pozornost mezi různými typy úkolů.
60. Nevadí mi, když občas nevím, co mám přesně dělat – nějak si poradím.
61. Většinou se angažuji i nad rámec svých povinností.
62. Informace zpracovávám objektivním nestranným způsobem, dokážu si udržet citový odstup.

souhrný test