>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence pro trh práce

Test - Kompetence pro trh práce

Souhrnný test kompetencí

logo RPIC ViP s.r.o. logo EQUAL Kompetence
www.mamenato.cz

TEST
Kompetence pro trh práce


Určitě máte ve svém oboru solidní znalosti. Dnešní doba však nestaví pouze na znalostech. Pro úspěch v zaměstnání často nestačí ani „řemeslná zdatnost“ v dané profesi. Dnes chtějí zaměstnavatelé mnohem více. Potřebují lidi kompetentní.
Kompetence jsou soubory, dovedností, vědomostí a postojů. Člověk je potřebuje, aby se dobře uplatnil v životě, v zaměstnání a/nebo ve společnosti. Z hlediska trhu práce pak představují jeden z nejdůležitějších faktorů toho, zda najde vhodné zaměstnání a bude v něm úspěšný.
Smyslem tohoto jednoduchého dotazníku je přiblížit vám 14 klíčových kompetencí a umožnit vám posoudit, jak si stojíte. Může to být dobrý začátek pro další zdokonalování se.

Označte, nakolik vás výrok vystihuje:

Vaše jméno:
E-mail:
1. Ovládám alespoň jeden cizí jazyk slovem i písmem.
2. Vždy raději hledám informace z různých zdrojů.
3. Jsem člověk, který dokáže pracovat pod tlakem nebo za nepříznivých podmínek.
4. Umím objevit, ale rovněž kriticky zhodnotit příležitosti., které se mi nabízejí.
5. Když s někým uzavírám obchod/dohodu, nejde mi jen o jednorázový „byznys“.
6. Bez větších rozpaků dokážu hovořit, o něčem referovat nebo něco vysvětlovat a to i tehdy, když musím mluvit k neznámým lidem nebo větším skupinám či dokonce v cizím jazyce.
7. Dokážu své emoce udržet pod kontrolou i tehdy, pokud mne požadavky druhého člověka obtěžují..
8. Jsem empatický, dokážu se mnohé dozvědět nebo mnohé sdělit, aniž by padla jakákoliv slova.
9. Jsem aktivní člověk.
10. Umím odhadnout své síly a dokážu je rozložit tak, abych dokončil svou práci včas.
11. Nevadí mi, když občas nevím, co mám přesně dělat – nějak si poradím.
12. Informace zpracovávám objektivním nestranným způsobem, dokážu si udržet citový odstup.
13. Snažím se nejen obstát, ale i uspět.
14. Rychle se orientuji v novém prostředí nebo neznámých situacích.
15. Dokážu si obhájit vlastní názor
16. Hledám nové možnosti, nová řešení, nové aktivity.
17. Dokážu sladit svou práci s harmonogramy ostatních.
18. Dokážu přenášet pozornost mezi různými typy úkolů.
19. To, co se dozvím, umím zpracovat i využít.
20. Průběžně a trvale investuji čas a energii do svého rozvoje.
21. Opakovaně se mi podařilo vymyslet, navrhnout nebo vytvořit něco originálního, zajímavého.
22. Většinu svých dobrých nápadů dokážu také realizovat.
23. Pracuji stejně pilně a usilovně, i když mě nikdo nekontroluje.
24. Mám – li nějaký úkol, zpravidla si dovedu uvědomit kroky, kterých bude zapotřebí k jeho splnění.
25. Snadno rozeznám podstatné od nepodstatného.
26. Bez problémů se dokážu držet plánu. Umím své plány ovšem také pozměnit, je-li to třeba.
27. Dokážu se zorientovat v datech nebo nějaké dokumentaci a dovedu je uspořádat.
28. Vyskytne –li se problém, pustím se do jeho řešení.
29. Hodně času strávím tím, že pátrám na internetu nebo „v terénu“, zda nenarazím na něco zajímavého, co by se mohlo hodit.
30. Vždy jsem připraven podpořit dobré návrhy , které pomohou vyřešit problém.
31. Jsem zvědavý. Zajímám se o všechno nové, rád se s tím seznamuji, rád to poznávám.
32. Když na mě někdo hovoří cizí řečí, rozumím, co se ode mne chce.
33. Mám solidní slovní zásobu, umím se obratně a kultivovaně vyjadřovat – ústně i písemně.
34. Netrpím velkým ostychem, když se mám vyjadřovat v cizí řeči.
35. Překážky nebo neúspěch mě při dosahování cíle nezastaví.
36. Jako prodejce bych byl úspěšný, protože vím, že důležitý je především zákazník.
37. Neváhám při své činnosti používat nestandardní metody.
38. Dokážu pružně reagovat na měnící se situace, požadavky nebo nároky.
39. Dokážu pracovat systematicky a plánovitě.
40. Rozhoduji se nezávisle a to na základě vlastních znalostí a zkušeností.
41. Nikdy nečekám, až za mě někdo něco udělá.
42. Vím, že naslouchat je stejně tak důležité, jako mluvit a respektuji to.
43. V zahraničí se klidně místních lidí zeptám na všechno, co potřebuji vědět.
44. Dokážu se v cizím jazyce vyjádřit písemně (e-mail, dopis,...)
45. Při rozhovoru se rychle dostávám k jádru věci.
46. Nevadí mi pracovat v týmu, mám pro spolupráci smysl.
47. Jde – li o společnou věc, ochotně a otevřeně poskytuji své vědomosti a podílím se na plnění různých úkolů.
48. Když se mi něco nepovede, hledám poučení, jak to příště zvládnout lépe.
49. Umím zkoordinovat několik aktivit najednou.
50. Snažím se lidem vycházet vstříc.
51. I při rutinních úkolech se dokážu soustředit.
52. Dovedu dobře odhadnout pravou příčinu událostí a jejich následky.
53. Umím dobře posoudit, které informace jsou věrohodné a zda mi k něčemu budou.
54. Pouštět se do nových aktivit mi připadá vzrušující a dělám to rád.
55. Rychle a bez větších problémů se dokážu zorientovat a změnit svůj pracovní nebo osobní styl.
56. Většinou se angažuji i nad rámec svých povinností.
57. Když se setkám s něčím novým, dokážu si vyhledat potřebné informace.
58. Učím se nebo se snažím dále zdokonalovat v cizím jazyku.
59. Jsem spolehlivý a ručím za to, že práce, kterou odvádím je kvalitní.
60. Rád zkouším nové věci.
61. Dokážu určit priority, které vedou k dosažení cíle.
62. Dokážu odhadnout potřeby ostatních a přizpůsobit tomu své jednání a vystupování.

souhrný test