>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence pro trh práce

Test - Kompetence pro trh práce

Souhrnný test kompetencí

logo RPIC ViP s.r.o. logo EQUAL Kompetence
www.mamenato.cz

TEST
Kompetence pro trh práce


Určitě máte ve svém oboru solidní znalosti. Dnešní doba však nestaví pouze na znalostech. Pro úspěch v zaměstnání často nestačí ani „řemeslná zdatnost“ v dané profesi. Dnes chtějí zaměstnavatelé mnohem více. Potřebují lidi kompetentní.
Kompetence jsou soubory, dovedností, vědomostí a postojů. Člověk je potřebuje, aby se dobře uplatnil v životě, v zaměstnání a/nebo ve společnosti. Z hlediska trhu práce pak představují jeden z nejdůležitějších faktorů toho, zda najde vhodné zaměstnání a bude v něm úspěšný.
Smyslem tohoto jednoduchého dotazníku je přiblížit vám 14 klíčových kompetencí a umožnit vám posoudit, jak si stojíte. Může to být dobrý začátek pro další zdokonalování se.

Označte, nakolik vás výrok vystihuje:

Vaše jméno:
E-mail:
1. Vždy raději hledám informace z různých zdrojů.
2. Snažím se lidem vycházet vstříc.
3. Dokážu přenášet pozornost mezi různými typy úkolů.
4. Dokážu se zorientovat v datech nebo nějaké dokumentaci a dovedu je uspořádat.
5. Dokážu se v cizím jazyce vyjádřit písemně (e-mail, dopis,...)
6. Jsem spolehlivý a ručím za to, že práce, kterou odvádím je kvalitní.
7. Jako prodejce bych byl úspěšný, protože vím, že důležitý je především zákazník.
8. Když na mě někdo hovoří cizí řečí, rozumím, co se ode mne chce.
9. Umím zkoordinovat několik aktivit najednou.
10. Vím, že naslouchat je stejně tak důležité, jako mluvit a respektuji to.
11. Když s někým uzavírám obchod/dohodu, nejde mi jen o jednorázový „byznys“.
12. Rychle se orientuji v novém prostředí nebo neznámých situacích.
13. Průběžně a trvale investuji čas a energii do svého rozvoje.
14. Když se mi něco nepovede, hledám poučení, jak to příště zvládnout lépe.
15. Ovládám alespoň jeden cizí jazyk slovem i písmem.
16. Nevadí mi, když občas nevím, co mám přesně dělat – nějak si poradím.
17. Hodně času strávím tím, že pátrám na internetu nebo „v terénu“, zda nenarazím na něco zajímavého, co by se mohlo hodit.
18. Překážky nebo neúspěch mě při dosahování cíle nezastaví.
19. Jsem aktivní člověk.
20. Umím odhadnout své síly a dokážu je rozložit tak, abych dokončil svou práci včas.
21. Dokážu pracovat systematicky a plánovitě.
22. I při rutinních úkolech se dokážu soustředit.
23. Rád zkouším nové věci.
24. Vyskytne –li se problém, pustím se do jeho řešení.
25. Většinou se angažuji i nad rámec svých povinností.
26. Informace zpracovávám objektivním nestranným způsobem, dokážu si udržet citový odstup.
27. Umím objevit, ale rovněž kriticky zhodnotit příležitosti., které se mi nabízejí.
28. Bez problémů se dokážu držet plánu. Umím své plány ovšem také pozměnit, je-li to třeba.
29. Když se setkám s něčím novým, dokážu si vyhledat potřebné informace.
30. Dokážu sladit svou práci s harmonogramy ostatních.
31. To, co se dozvím, umím zpracovat i využít.
32. Dokážu pružně reagovat na měnící se situace, požadavky nebo nároky.
33. Jsem empatický, dokážu se mnohé dozvědět nebo mnohé sdělit, aniž by padla jakákoliv slova.
34. Snažím se nejen obstát, ale i uspět.
35. Učím se nebo se snažím dále zdokonalovat v cizím jazyku.
36. Neváhám při své činnosti používat nestandardní metody.
37. Snadno rozeznám podstatné od nepodstatného.
38. Pouštět se do nových aktivit mi připadá vzrušující a dělám to rád.
39. Pracuji stejně pilně a usilovně, i když mě nikdo nekontroluje.
40. Opakovaně se mi podařilo vymyslet, navrhnout nebo vytvořit něco originálního, zajímavého.
41. Nikdy nečekám, až za mě někdo něco udělá.
42. Nevadí mi pracovat v týmu, mám pro spolupráci smysl.
43. Rychle a bez větších problémů se dokážu zorientovat a změnit svůj pracovní nebo osobní styl.
44. Bez větších rozpaků dokážu hovořit, o něčem referovat nebo něco vysvětlovat a to i tehdy, když musím mluvit k neznámým lidem nebo větším skupinám či dokonce v cizím jazyce.
45. Při rozhovoru se rychle dostávám k jádru věci.
46. Jsem člověk, který dokáže pracovat pod tlakem nebo za nepříznivých podmínek.
47. Dokážu si obhájit vlastní názor
48. Dokážu své emoce udržet pod kontrolou i tehdy, pokud mne požadavky druhého člověka obtěžují..
49. Jde – li o společnou věc, ochotně a otevřeně poskytuji své vědomosti a podílím se na plnění různých úkolů.
50. Vždy jsem připraven podpořit dobré návrhy , které pomohou vyřešit problém.
51. Dovedu dobře odhadnout pravou příčinu událostí a jejich následky.
52. V zahraničí se klidně místních lidí zeptám na všechno, co potřebuji vědět.
53. Netrpím velkým ostychem, když se mám vyjadřovat v cizí řeči.
54. Hledám nové možnosti, nová řešení, nové aktivity.
55. Mám solidní slovní zásobu, umím se obratně a kultivovaně vyjadřovat – ústně i písemně.
56. Dokážu odhadnout potřeby ostatních a přizpůsobit tomu své jednání a vystupování.
57. Dokážu určit priority, které vedou k dosažení cíle.
58. Rozhoduji se nezávisle a to na základě vlastních znalostí a zkušeností.
59. Většinu svých dobrých nápadů dokážu také realizovat.
60. Mám – li nějaký úkol, zpravidla si dovedu uvědomit kroky, kterých bude zapotřebí k jeho splnění.
61. Jsem zvědavý. Zajímám se o všechno nové, rád se s tím seznamuji, rád to poznávám.
62. Umím dobře posoudit, které informace jsou věrohodné a zda mi k něčemu budou.

souhrný test