>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence pro trh práce

Test - Kompetence pro trh práce

Souhrnný test kompetencí

logo RPIC ViP s.r.o. logo EQUAL Kompetence
www.mamenato.cz

TEST
Kompetence pro trh práce


Určitě máte ve svém oboru solidní znalosti. Dnešní doba však nestaví pouze na znalostech. Pro úspěch v zaměstnání často nestačí ani „řemeslná zdatnost“ v dané profesi. Dnes chtějí zaměstnavatelé mnohem více. Potřebují lidi kompetentní.
Kompetence jsou soubory, dovedností, vědomostí a postojů. Člověk je potřebuje, aby se dobře uplatnil v životě, v zaměstnání a/nebo ve společnosti. Z hlediska trhu práce pak představují jeden z nejdůležitějších faktorů toho, zda najde vhodné zaměstnání a bude v něm úspěšný.
Smyslem tohoto jednoduchého dotazníku je přiblížit vám 14 klíčových kompetencí a umožnit vám posoudit, jak si stojíte. Může to být dobrý začátek pro další zdokonalování se.

Označte, nakolik vás výrok vystihuje:

Vaše jméno:
E-mail:
1. Jsem člověk, který dokáže pracovat pod tlakem nebo za nepříznivých podmínek.
2. Jsem spolehlivý a ručím za to, že práce, kterou odvádím je kvalitní.
3. Jsem empatický, dokážu se mnohé dozvědět nebo mnohé sdělit, aniž by padla jakákoliv slova.
4. Nevadí mi pracovat v týmu, mám pro spolupráci smysl.
5. Rád zkouším nové věci.
6. Umím zkoordinovat několik aktivit najednou.
7. Vždy jsem připraven podpořit dobré návrhy , které pomohou vyřešit problém.
8. Pracuji stejně pilně a usilovně, i když mě nikdo nekontroluje.
9. Dokážu své emoce udržet pod kontrolou i tehdy, pokud mne požadavky druhého člověka obtěžují..
10. Opakovaně se mi podařilo vymyslet, navrhnout nebo vytvořit něco originálního, zajímavého.
11. Když se mi něco nepovede, hledám poučení, jak to příště zvládnout lépe.
12. Pouštět se do nových aktivit mi připadá vzrušující a dělám to rád.
13. Když na mě někdo hovoří cizí řečí, rozumím, co se ode mne chce.
14. Dokážu určit priority, které vedou k dosažení cíle.
15. Dokážu přenášet pozornost mezi různými typy úkolů.
16. Průběžně a trvale investuji čas a energii do svého rozvoje.
17. Vždy raději hledám informace z různých zdrojů.
18. Většinu svých dobrých nápadů dokážu také realizovat.
19. Neváhám při své činnosti používat nestandardní metody.
20. Když s někým uzavírám obchod/dohodu, nejde mi jen o jednorázový „byznys“.
21. Dokážu pružně reagovat na měnící se situace, požadavky nebo nároky.
22. Dokážu pracovat systematicky a plánovitě.
23. Vyskytne –li se problém, pustím se do jeho řešení.
24. Bez problémů se dokážu držet plánu. Umím své plány ovšem také pozměnit, je-li to třeba.
25. Rozhoduji se nezávisle a to na základě vlastních znalostí a zkušeností.
26. Jde – li o společnou věc, ochotně a otevřeně poskytuji své vědomosti a podílím se na plnění různých úkolů.
27. Netrpím velkým ostychem, když se mám vyjadřovat v cizí řeči.
28. Hledám nové možnosti, nová řešení, nové aktivity.
29. Mám – li nějaký úkol, zpravidla si dovedu uvědomit kroky, kterých bude zapotřebí k jeho splnění.
30. Dokážu odhadnout potřeby ostatních a přizpůsobit tomu své jednání a vystupování.
31. Když se setkám s něčím novým, dokážu si vyhledat potřebné informace.
32. Snažím se lidem vycházet vstříc.
33. Většinou se angažuji i nad rámec svých povinností.
34. Vím, že naslouchat je stejně tak důležité, jako mluvit a respektuji to.
35. Při rozhovoru se rychle dostávám k jádru věci.
36. V zahraničí se klidně místních lidí zeptám na všechno, co potřebuji vědět.
37. Dovedu dobře odhadnout pravou příčinu událostí a jejich následky.
38. To, co se dozvím, umím zpracovat i využít.
39. Snadno rozeznám podstatné od nepodstatného.
40. Dokážu sladit svou práci s harmonogramy ostatních.
41. Nevadí mi, když občas nevím, co mám přesně dělat – nějak si poradím.
42. Dokážu si obhájit vlastní názor
43. Hodně času strávím tím, že pátrám na internetu nebo „v terénu“, zda nenarazím na něco zajímavého, co by se mohlo hodit.
44. Překážky nebo neúspěch mě při dosahování cíle nezastaví.
45. Rychle se orientuji v novém prostředí nebo neznámých situacích.
46. Umím dobře posoudit, které informace jsou věrohodné a zda mi k něčemu budou.
47. I při rutinních úkolech se dokážu soustředit.
48. Ovládám alespoň jeden cizí jazyk slovem i písmem.
49. Dokážu se v cizím jazyce vyjádřit písemně (e-mail, dopis,...)
50. Jsem aktivní člověk.
51. Informace zpracovávám objektivním nestranným způsobem, dokážu si udržet citový odstup.
52. Snažím se nejen obstát, ale i uspět.
53. Bez větších rozpaků dokážu hovořit, o něčem referovat nebo něco vysvětlovat a to i tehdy, když musím mluvit k neznámým lidem nebo větším skupinám či dokonce v cizím jazyce.
54. Jsem zvědavý. Zajímám se o všechno nové, rád se s tím seznamuji, rád to poznávám.
55. Rychle a bez větších problémů se dokážu zorientovat a změnit svůj pracovní nebo osobní styl.
56. Jako prodejce bych byl úspěšný, protože vím, že důležitý je především zákazník.
57. Dokážu se zorientovat v datech nebo nějaké dokumentaci a dovedu je uspořádat.
58. Umím odhadnout své síly a dokážu je rozložit tak, abych dokončil svou práci včas.
59. Mám solidní slovní zásobu, umím se obratně a kultivovaně vyjadřovat – ústně i písemně.
60. Umím objevit, ale rovněž kriticky zhodnotit příležitosti., které se mi nabízejí.
61. Učím se nebo se snažím dále zdokonalovat v cizím jazyku.
62. Nikdy nečekám, až za mě někdo něco udělá.

souhrný test