>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence pro trh práce

Test - Kompetence pro trh práce

Souhrnný test kompetencí

logo RPIC ViP s.r.o. logo EQUAL Kompetence
www.mamenato.cz

TEST
Kompetence pro trh práce


Určitě máte ve svém oboru solidní znalosti. Dnešní doba však nestaví pouze na znalostech. Pro úspěch v zaměstnání často nestačí ani „řemeslná zdatnost“ v dané profesi. Dnes chtějí zaměstnavatelé mnohem více. Potřebují lidi kompetentní.
Kompetence jsou soubory, dovedností, vědomostí a postojů. Člověk je potřebuje, aby se dobře uplatnil v životě, v zaměstnání a/nebo ve společnosti. Z hlediska trhu práce pak představují jeden z nejdůležitějších faktorů toho, zda najde vhodné zaměstnání a bude v něm úspěšný.
Smyslem tohoto jednoduchého dotazníku je přiblížit vám 14 klíčových kompetencí a umožnit vám posoudit, jak si stojíte. Může to být dobrý začátek pro další zdokonalování se.

Označte, nakolik vás výrok vystihuje:

Vaše jméno:
E-mail:
1. Mám – li nějaký úkol, zpravidla si dovedu uvědomit kroky, kterých bude zapotřebí k jeho splnění.
2. Opakovaně se mi podařilo vymyslet, navrhnout nebo vytvořit něco originálního, zajímavého.
3. Když s někým uzavírám obchod/dohodu, nejde mi jen o jednorázový „byznys“.
4. Při rozhovoru se rychle dostávám k jádru věci.
5. Nikdy nečekám, až za mě někdo něco udělá.
6. To, co se dozvím, umím zpracovat i využít.
7. Vždy jsem připraven podpořit dobré návrhy , které pomohou vyřešit problém.
8. Rychle a bez větších problémů se dokážu zorientovat a změnit svůj pracovní nebo osobní styl.
9. Jsem aktivní člověk.
10. Dokážu se zorientovat v datech nebo nějaké dokumentaci a dovedu je uspořádat.
11. Dokážu určit priority, které vedou k dosažení cíle.
12. Ovládám alespoň jeden cizí jazyk slovem i písmem.
13. Dokážu sladit svou práci s harmonogramy ostatních.
14. Pracuji stejně pilně a usilovně, i když mě nikdo nekontroluje.
15. Nevadí mi pracovat v týmu, mám pro spolupráci smysl.
16. Jsem zvědavý. Zajímám se o všechno nové, rád se s tím seznamuji, rád to poznávám.
17. Překážky nebo neúspěch mě při dosahování cíle nezastaví.
18. Dokážu si obhájit vlastní názor
19. Když se mi něco nepovede, hledám poučení, jak to příště zvládnout lépe.
20. V zahraničí se klidně místních lidí zeptám na všechno, co potřebuji vědět.
21. Snažím se lidem vycházet vstříc.
22. Dokážu se v cizím jazyce vyjádřit písemně (e-mail, dopis,...)
23. Jako prodejce bych byl úspěšný, protože vím, že důležitý je především zákazník.
24. Neváhám při své činnosti používat nestandardní metody.
25. Bez větších rozpaků dokážu hovořit, o něčem referovat nebo něco vysvětlovat a to i tehdy, když musím mluvit k neznámým lidem nebo větším skupinám či dokonce v cizím jazyce.
26. Učím se nebo se snažím dále zdokonalovat v cizím jazyku.
27. Rychle se orientuji v novém prostředí nebo neznámých situacích.
28. Snadno rozeznám podstatné od nepodstatného.
29. Jsem spolehlivý a ručím za to, že práce, kterou odvádím je kvalitní.
30. Když se setkám s něčím novým, dokážu si vyhledat potřebné informace.
31. I při rutinních úkolech se dokážu soustředit.
32. Jsem člověk, který dokáže pracovat pod tlakem nebo za nepříznivých podmínek.
33. Dokážu odhadnout potřeby ostatních a přizpůsobit tomu své jednání a vystupování.
34. Umím odhadnout své síly a dokážu je rozložit tak, abych dokončil svou práci včas.
35. Dokážu přenášet pozornost mezi různými typy úkolů.
36. Většinu svých dobrých nápadů dokážu také realizovat.
37. Jde – li o společnou věc, ochotně a otevřeně poskytuji své vědomosti a podílím se na plnění různých úkolů.
38. Dokážu pružně reagovat na měnící se situace, požadavky nebo nároky.
39. Umím objevit, ale rovněž kriticky zhodnotit příležitosti., které se mi nabízejí.
40. Hodně času strávím tím, že pátrám na internetu nebo „v terénu“, zda nenarazím na něco zajímavého, co by se mohlo hodit.
41. Jsem empatický, dokážu se mnohé dozvědět nebo mnohé sdělit, aniž by padla jakákoliv slova.
42. Netrpím velkým ostychem, když se mám vyjadřovat v cizí řeči.
43. Informace zpracovávám objektivním nestranným způsobem, dokážu si udržet citový odstup.
44. Bez problémů se dokážu držet plánu. Umím své plány ovšem také pozměnit, je-li to třeba.
45. Většinou se angažuji i nad rámec svých povinností.
46. Mám solidní slovní zásobu, umím se obratně a kultivovaně vyjadřovat – ústně i písemně.
47. Umím dobře posoudit, které informace jsou věrohodné a zda mi k něčemu budou.
48. Vím, že naslouchat je stejně tak důležité, jako mluvit a respektuji to.
49. Rád zkouším nové věci.
50. Průběžně a trvale investuji čas a energii do svého rozvoje.
51. Vyskytne –li se problém, pustím se do jeho řešení.
52. Umím zkoordinovat několik aktivit najednou.
53. Pouštět se do nových aktivit mi připadá vzrušující a dělám to rád.
54. Snažím se nejen obstát, ale i uspět.
55. Nevadí mi, když občas nevím, co mám přesně dělat – nějak si poradím.
56. Rozhoduji se nezávisle a to na základě vlastních znalostí a zkušeností.
57. Hledám nové možnosti, nová řešení, nové aktivity.
58. Dokážu pracovat systematicky a plánovitě.
59. Vždy raději hledám informace z různých zdrojů.
60. Když na mě někdo hovoří cizí řečí, rozumím, co se ode mne chce.
61. Dovedu dobře odhadnout pravou příčinu událostí a jejich následky.
62. Dokážu své emoce udržet pod kontrolou i tehdy, pokud mne požadavky druhého člověka obtěžují..

souhrný test