>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence pro trh práce

Test - Kompetence pro trh práce

Souhrnný test kompetencí

logo RPIC ViP s.r.o. logo EQUAL Kompetence
www.mamenato.cz

TEST
Kompetence pro trh práce


Určitě máte ve svém oboru solidní znalosti. Dnešní doba však nestaví pouze na znalostech. Pro úspěch v zaměstnání často nestačí ani „řemeslná zdatnost“ v dané profesi. Dnes chtějí zaměstnavatelé mnohem více. Potřebují lidi kompetentní.
Kompetence jsou soubory, dovedností, vědomostí a postojů. Člověk je potřebuje, aby se dobře uplatnil v životě, v zaměstnání a/nebo ve společnosti. Z hlediska trhu práce pak představují jeden z nejdůležitějších faktorů toho, zda najde vhodné zaměstnání a bude v něm úspěšný.
Smyslem tohoto jednoduchého dotazníku je přiblížit vám 14 klíčových kompetencí a umožnit vám posoudit, jak si stojíte. Může to být dobrý začátek pro další zdokonalování se.

Označte, nakolik vás výrok vystihuje:

Vaše jméno:
E-mail:
1. Dokážu určit priority, které vedou k dosažení cíle.
2. Dokážu odhadnout potřeby ostatních a přizpůsobit tomu své jednání a vystupování.
3. Nevadí mi pracovat v týmu, mám pro spolupráci smysl.
4. Dokážu své emoce udržet pod kontrolou i tehdy, pokud mne požadavky druhého člověka obtěžují..
5. Dokážu se v cizím jazyce vyjádřit písemně (e-mail, dopis,...)
6. Opakovaně se mi podařilo vymyslet, navrhnout nebo vytvořit něco originálního, zajímavého.
7. Překážky nebo neúspěch mě při dosahování cíle nezastaví.
8. To, co se dozvím, umím zpracovat i využít.
9. Dokážu se zorientovat v datech nebo nějaké dokumentaci a dovedu je uspořádat.
10. Nevadí mi, když občas nevím, co mám přesně dělat – nějak si poradím.
11. Většinu svých dobrých nápadů dokážu také realizovat.
12. Umím objevit, ale rovněž kriticky zhodnotit příležitosti., které se mi nabízejí.
13. Dokážu sladit svou práci s harmonogramy ostatních.
14. Když se setkám s něčím novým, dokážu si vyhledat potřebné informace.
15. Mám – li nějaký úkol, zpravidla si dovedu uvědomit kroky, kterých bude zapotřebí k jeho splnění.
16. Jsem aktivní člověk.
17. Informace zpracovávám objektivním nestranným způsobem, dokážu si udržet citový odstup.
18. Jsem empatický, dokážu se mnohé dozvědět nebo mnohé sdělit, aniž by padla jakákoliv slova.
19. Pracuji stejně pilně a usilovně, i když mě nikdo nekontroluje.
20. Dokážu si obhájit vlastní názor
21. Rychle a bez větších problémů se dokážu zorientovat a změnit svůj pracovní nebo osobní styl.
22. Snažím se lidem vycházet vstříc.
23. Ovládám alespoň jeden cizí jazyk slovem i písmem.
24. Jsem zvědavý. Zajímám se o všechno nové, rád se s tím seznamuji, rád to poznávám.
25. Vždy jsem připraven podpořit dobré návrhy , které pomohou vyřešit problém.
26. Vždy raději hledám informace z různých zdrojů.
27. Když s někým uzavírám obchod/dohodu, nejde mi jen o jednorázový „byznys“.
28. I při rutinních úkolech se dokážu soustředit.
29. Hledám nové možnosti, nová řešení, nové aktivity.
30. Jsem člověk, který dokáže pracovat pod tlakem nebo za nepříznivých podmínek.
31. Dokážu pružně reagovat na měnící se situace, požadavky nebo nároky.
32. Snažím se nejen obstát, ale i uspět.
33. Dokážu pracovat systematicky a plánovitě.
34. Netrpím velkým ostychem, když se mám vyjadřovat v cizí řeči.
35. Když na mě někdo hovoří cizí řečí, rozumím, co se ode mne chce.
36. Jsem spolehlivý a ručím za to, že práce, kterou odvádím je kvalitní.
37. Dokážu přenášet pozornost mezi různými typy úkolů.
38. Když se mi něco nepovede, hledám poučení, jak to příště zvládnout lépe.
39. Rád zkouším nové věci.
40. Průběžně a trvale investuji čas a energii do svého rozvoje.
41. Rychle se orientuji v novém prostředí nebo neznámých situacích.
42. Jde – li o společnou věc, ochotně a otevřeně poskytuji své vědomosti a podílím se na plnění různých úkolů.
43. Snadno rozeznám podstatné od nepodstatného.
44. Bez větších rozpaků dokážu hovořit, o něčem referovat nebo něco vysvětlovat a to i tehdy, když musím mluvit k neznámým lidem nebo větším skupinám či dokonce v cizím jazyce.
45. Pouštět se do nových aktivit mi připadá vzrušující a dělám to rád.
46. Většinou se angažuji i nad rámec svých povinností.
47. Neváhám při své činnosti používat nestandardní metody.
48. Hodně času strávím tím, že pátrám na internetu nebo „v terénu“, zda nenarazím na něco zajímavého, co by se mohlo hodit.
49. Při rozhovoru se rychle dostávám k jádru věci.
50. Umím zkoordinovat několik aktivit najednou.
51. Bez problémů se dokážu držet plánu. Umím své plány ovšem také pozměnit, je-li to třeba.
52. Rozhoduji se nezávisle a to na základě vlastních znalostí a zkušeností.
53. Učím se nebo se snažím dále zdokonalovat v cizím jazyku.
54. Vím, že naslouchat je stejně tak důležité, jako mluvit a respektuji to.
55. Dovedu dobře odhadnout pravou příčinu událostí a jejich následky.
56. Jako prodejce bych byl úspěšný, protože vím, že důležitý je především zákazník.
57. V zahraničí se klidně místních lidí zeptám na všechno, co potřebuji vědět.
58. Umím dobře posoudit, které informace jsou věrohodné a zda mi k něčemu budou.
59. Nikdy nečekám, až za mě někdo něco udělá.
60. Vyskytne –li se problém, pustím se do jeho řešení.
61. Umím odhadnout své síly a dokážu je rozložit tak, abych dokončil svou práci včas.
62. Mám solidní slovní zásobu, umím se obratně a kultivovaně vyjadřovat – ústně i písemně.

souhrný test