>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence pro trh práce

Test - Kompetence pro trh práce

Souhrnný test kompetencí

logo RPIC ViP s.r.o. logo EQUAL Kompetence
www.mamenato.cz

TEST
Kompetence pro trh práce


Určitě máte ve svém oboru solidní znalosti. Dnešní doba však nestaví pouze na znalostech. Pro úspěch v zaměstnání často nestačí ani „řemeslná zdatnost“ v dané profesi. Dnes chtějí zaměstnavatelé mnohem více. Potřebují lidi kompetentní.
Kompetence jsou soubory, dovedností, vědomostí a postojů. Člověk je potřebuje, aby se dobře uplatnil v životě, v zaměstnání a/nebo ve společnosti. Z hlediska trhu práce pak představují jeden z nejdůležitějších faktorů toho, zda najde vhodné zaměstnání a bude v něm úspěšný.
Smyslem tohoto jednoduchého dotazníku je přiblížit vám 14 klíčových kompetencí a umožnit vám posoudit, jak si stojíte. Může to být dobrý začátek pro další zdokonalování se.

Označte, nakolik vás výrok vystihuje:

Vaše jméno:
E-mail:
1. Rozhoduji se nezávisle a to na základě vlastních znalostí a zkušeností.
2. Hodně času strávím tím, že pátrám na internetu nebo „v terénu“, zda nenarazím na něco zajímavého, co by se mohlo hodit.
3. Vždy raději hledám informace z různých zdrojů.
4. Opakovaně se mi podařilo vymyslet, navrhnout nebo vytvořit něco originálního, zajímavého.
5. Průběžně a trvale investuji čas a energii do svého rozvoje.
6. To, co se dozvím, umím zpracovat i využít.
7. Překážky nebo neúspěch mě při dosahování cíle nezastaví.
8. Rád zkouším nové věci.
9. Jako prodejce bych byl úspěšný, protože vím, že důležitý je především zákazník.
10. Když se mi něco nepovede, hledám poučení, jak to příště zvládnout lépe.
11. I při rutinních úkolech se dokážu soustředit.
12. Jsem člověk, který dokáže pracovat pod tlakem nebo za nepříznivých podmínek.
13. Když na mě někdo hovoří cizí řečí, rozumím, co se ode mne chce.
14. Mám – li nějaký úkol, zpravidla si dovedu uvědomit kroky, kterých bude zapotřebí k jeho splnění.
15. Vždy jsem připraven podpořit dobré návrhy , které pomohou vyřešit problém.
16. Snažím se lidem vycházet vstříc.
17. Rychle a bez větších problémů se dokážu zorientovat a změnit svůj pracovní nebo osobní styl.
18. Jsem spolehlivý a ručím za to, že práce, kterou odvádím je kvalitní.
19. Umím dobře posoudit, které informace jsou věrohodné a zda mi k něčemu budou.
20. Učím se nebo se snažím dále zdokonalovat v cizím jazyku.
21. Dokážu sladit svou práci s harmonogramy ostatních.
22. Dokážu si obhájit vlastní názor
23. Jde – li o společnou věc, ochotně a otevřeně poskytuji své vědomosti a podílím se na plnění různých úkolů.
24. Pouštět se do nových aktivit mi připadá vzrušující a dělám to rád.
25. Při rozhovoru se rychle dostávám k jádru věci.
26. Nikdy nečekám, až za mě někdo něco udělá.
27. Dokážu přenášet pozornost mezi různými typy úkolů.
28. Snažím se nejen obstát, ale i uspět.
29. Jsem zvědavý. Zajímám se o všechno nové, rád se s tím seznamuji, rád to poznávám.
30. Nevadí mi pracovat v týmu, mám pro spolupráci smysl.
31. Nevadí mi, když občas nevím, co mám přesně dělat – nějak si poradím.
32. Hledám nové možnosti, nová řešení, nové aktivity.
33. Většinou se angažuji i nad rámec svých povinností.
34. Dokážu určit priority, které vedou k dosažení cíle.
35. Dokážu pracovat systematicky a plánovitě.
36. Dokážu se v cizím jazyce vyjádřit písemně (e-mail, dopis,...)
37. Umím odhadnout své síly a dokážu je rozložit tak, abych dokončil svou práci včas.
38. Pracuji stejně pilně a usilovně, i když mě nikdo nekontroluje.
39. Umím objevit, ale rovněž kriticky zhodnotit příležitosti., které se mi nabízejí.
40. Dovedu dobře odhadnout pravou příčinu událostí a jejich následky.
41. Vím, že naslouchat je stejně tak důležité, jako mluvit a respektuji to.
42. Dokážu pružně reagovat na měnící se situace, požadavky nebo nároky.
43. Informace zpracovávám objektivním nestranným způsobem, dokážu si udržet citový odstup.
44. Vyskytne –li se problém, pustím se do jeho řešení.
45. Bez větších rozpaků dokážu hovořit, o něčem referovat nebo něco vysvětlovat a to i tehdy, když musím mluvit k neznámým lidem nebo větším skupinám či dokonce v cizím jazyce.
46. Většinu svých dobrých nápadů dokážu také realizovat.
47. Dokážu odhadnout potřeby ostatních a přizpůsobit tomu své jednání a vystupování.
48. Když se setkám s něčím novým, dokážu si vyhledat potřebné informace.
49. Neváhám při své činnosti používat nestandardní metody.
50. Dokážu se zorientovat v datech nebo nějaké dokumentaci a dovedu je uspořádat.
51. Ovládám alespoň jeden cizí jazyk slovem i písmem.
52. Když s někým uzavírám obchod/dohodu, nejde mi jen o jednorázový „byznys“.
53. Jsem empatický, dokážu se mnohé dozvědět nebo mnohé sdělit, aniž by padla jakákoliv slova.
54. Dokážu své emoce udržet pod kontrolou i tehdy, pokud mne požadavky druhého člověka obtěžují..
55. V zahraničí se klidně místních lidí zeptám na všechno, co potřebuji vědět.
56. Snadno rozeznám podstatné od nepodstatného.
57. Bez problémů se dokážu držet plánu. Umím své plány ovšem také pozměnit, je-li to třeba.
58. Netrpím velkým ostychem, když se mám vyjadřovat v cizí řeči.
59. Mám solidní slovní zásobu, umím se obratně a kultivovaně vyjadřovat – ústně i písemně.
60. Umím zkoordinovat několik aktivit najednou.
61. Rychle se orientuji v novém prostředí nebo neznámých situacích.
62. Jsem aktivní člověk.

souhrný test