>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence pro zvládání zátěže

Test - Kompetence pro zvládání zátěže

Čím si kazíte život ?

Stres je jevem natolik pevně zakotveným v našich každodenních životech, že mu rozumí snad každý. Řada lidí uvádí, že pociťuje zvýšenou míru stresu téměř neustále. Nadměrná míra stresu snižuje naši životní spokojenost i pracovní výkon a efektivitu. Velmi často však zbytečně prožíváme horší zátěž, než bychom museli, a to proto, že si ji zhoršujeme tím, jak nahlížíme na svět. Tento dotazník vám pomůže odhalit, čím si komplikujete život právě vy.

Přečtěte si pozorně níže uvedené výroky a označte míru, nakolik vás vystihují.

1. Druzí lidé vědí, že se musí připomenout, abych splnil úkol, který mi zadali.
2. Osobní plánování nemá moc cenu, vždy se objeví něco, co do plánů vnese zmatek.
3. Nemohu být šťastný, nepotěším-li jiné lidi.
4. Nesnáším, když udělám chybu.
5. K dokonalosti mi pořád ještě kus chybí.
6. Musím být užitečnou, výkonnou, tvůrčí osobností, jinak život nemá smysl.
7. Nadřadím-li potřeby jiných lidí svým vlastním, můžu počítat s jejich pomocí, až ji budu potřebovat.
8. Kritika musí lidi nutně mrzet.
9. Chci mít kontrolu nad tím, co se kolem mne děje.
10. Často mne napadá, co by na to, co dělám, řekli ostatní.
11. Nemá cenu se přepínat, aby člověk dosáhl cíle.
12. Člověk by měl mít rozumnou vyhlídku na úspěch, dříve než s něčím vůbec začne.
13. Nemohu dosáhnout významnějších cílů, aniž bych na to dřel jako otrok.
14. Je třeba vždy usilovat o nejlepší řešení.
15. Pokud má práce nepřináší rychlý efekt, brzy toho nechám.
16. Nalézt čas na plánování je vskutku nemožné.
17. To, co si o mně myslí ostatní, je v konečném důsledku důležitější, než co si myslím já.
18. Jsem brzy netrpělivý, nejde-li vše dle mých představ.
19. To, jak sám sebe hodnotím, závisí do značné míry na tom, co si o mně myslí jiní.
20. Měl bych být schopen vyřešit své problémy rychle a bez velké námahy.
21. Lidé zřejmě o mně budou smýšlet hůře, když se dopustím chyby.
22. Ke své spokojenosti potřebuji uznání jiných lidí.
23. Lidé mě nebudou mít rádi, nebudu-li mít úspěch.
24. Člověk by měl dělat dobře vše, do čeho se pustí.