>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence k řešení problémů

Test - Kompetence k řešení problémů

Řešení konfliktů

Dnes a denně každý z nás řeší nejrůznější problémy. Některé z nich lze vyřešit snadno, jsme s nimi hotovi raz dva, jiné jsou náročnější, komplikovanější a jejich vyřešení vyžaduje čas, námahu, emoční angažovanost, kreativitu .... Specifickou kategorii představují problémy spojené se situacemi konfliktními. Řadě lidí jsou notně nepříjemné, ale jsou přirozenou součástí mezilidských vztahů. Někdo vnímá konflikty negativně a představují pro něj zdroj napětí nebo úzkosti, jiný je vyhledává a vítá. Určitá hladina konfliktu je nutná pro tvořivou, sebekritickou a živou atmosféru. Kde není konfliktů, tam je mrtvo. Konflikty zabraňují stagnaci, podněcují, uvolňují napětí, řeší problémy, mohou znamenat příležitost, změnu, počátek nějakého zlepšení.

Tento testík, inspirovaný známým Thomas Killman Conflict Mode Instrument vám napoví, který styl při řešení konfliktů preferujete a možná vám poskytne podnět k zamyšlení.

Označte míru souhlasu s níže uvedenými výroky:

1. Společně s ostatními se snažím prodiskutovat problém ze všech úhlů pohledu, abychom našli přijatelné řešení.
2. Vyměňuji si podrobné informace s ostatními, abychom problém vyřešili.
3. Chci-li, aby bylo po mém, klidně „přitlačím.“
4. Radši se vzdám toho, co chci, důležitější než vyhrát je zachovat vztah
5. Snažím se vycházet vstříc očekáváním ostatních.
6. I když mám opačné stanovisko, nedávám to příliš najevo.
7. Jestliže si můj protějšek něco velmi přeje, vyjdu mu vstříc.
8. Snažím se problém oddálit, většinou se nějak vyřeší časem sám.
9. Jde mi o vítězství.
10. Mám jasno a mám pravdu.
11. Snažím se být otevřený a upřímný, protože stojím o to, aby byl problém vyřešen nejlepším možným způsobem.
12. Nejde mi o to, abych vyhrál, ale o to, abych se se svým protějškem dohodl ke spokojenosti nás obou.
13. Při vyjednávání se snažím brát v úvahu i požadavky nebo přání všech zúčastněných stran.
14. Snažím se neranit city ostatních.
15. Zlatá střední cesta je dobré řešení. Snažím se, abychom ji nalezli.
16. Při sporech či rozepřích se snažím, aby se na mě můj protějšek nerozzlobil. Chci aby naše vztahy byly dobré.
17. Držím se známe skutečnosti, že když obě strany trochu ustoupí, obvykle se dohodnou.
18. Jsem ochoten něčeho se vzdát, když za to získám něco jiného.
19. Je-li to možné, nechám raději zodpovědnost za řešení problému na ostatních.
20. Snažím se o spravedlivou kombinaci výher a proher.
21. Nemám rád vyhrocené situace, takže raději držím konflikt v sobě.
22. Snažím se druhým vysvětlit, v čem je mé stanovisko logické a jaký z něj plyne prospěch nebo výhoda.
23. V prosazování svých názorů jsem pevný.
24. Neprojevuji svůj nesouhlas, abych se vyhnul zbytečným komplikacím.
25. Kompromisní řešení považuji za vyhovující...