>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence k řešení problémů

Test - Kompetence k řešení problémů

Řešení konfliktů

Dnes a denně každý z nás řeší nejrůznější problémy. Některé z nich lze vyřešit snadno, jsme s nimi hotovi raz dva, jiné jsou náročnější, komplikovanější a jejich vyřešení vyžaduje čas, námahu, emoční angažovanost, kreativitu .... Specifickou kategorii představují problémy spojené se situacemi konfliktními. Řadě lidí jsou notně nepříjemné, ale jsou přirozenou součástí mezilidských vztahů. Někdo vnímá konflikty negativně a představují pro něj zdroj napětí nebo úzkosti, jiný je vyhledává a vítá. Určitá hladina konfliktu je nutná pro tvořivou, sebekritickou a živou atmosféru. Kde není konfliktů, tam je mrtvo. Konflikty zabraňují stagnaci, podněcují, uvolňují napětí, řeší problémy, mohou znamenat příležitost, změnu, počátek nějakého zlepšení.

Tento testík, inspirovaný známým Thomas Killman Conflict Mode Instrument vám napoví, který styl při řešení konfliktů preferujete a možná vám poskytne podnět k zamyšlení.

Označte míru souhlasu s níže uvedenými výroky:

1. Nemám rád vyhrocené situace, takže raději držím konflikt v sobě.
2. Mám jasno a mám pravdu.
3. Snažím se problém oddálit, většinou se nějak vyřeší časem sám.
4. Snažím se druhým vysvětlit, v čem je mé stanovisko logické a jaký z něj plyne prospěch nebo výhoda.
5. Vyměňuji si podrobné informace s ostatními, abychom problém vyřešili.
6. Držím se známe skutečnosti, že když obě strany trochu ustoupí, obvykle se dohodnou.
7. Je-li to možné, nechám raději zodpovědnost za řešení problému na ostatních.
8. Snažím se být otevřený a upřímný, protože stojím o to, aby byl problém vyřešen nejlepším možným způsobem.
9. Společně s ostatními se snažím prodiskutovat problém ze všech úhlů pohledu, abychom našli přijatelné řešení.
10. Snažím se neranit city ostatních.
11. Při sporech či rozepřích se snažím, aby se na mě můj protějšek nerozzlobil. Chci aby naše vztahy byly dobré.
12. Snažím se vycházet vstříc očekáváním ostatních.
13. Neprojevuji svůj nesouhlas, abych se vyhnul zbytečným komplikacím.
14. I když mám opačné stanovisko, nedávám to příliš najevo.
15. Zlatá střední cesta je dobré řešení. Snažím se, abychom ji nalezli.
16. Jde mi o vítězství.
17. Nejde mi o to, abych vyhrál, ale o to, abych se se svým protějškem dohodl ke spokojenosti nás obou.
18. Jestliže si můj protějšek něco velmi přeje, vyjdu mu vstříc.
19. V prosazování svých názorů jsem pevný.
20. Kompromisní řešení považuji za vyhovující...
21. Radši se vzdám toho, co chci, důležitější než vyhrát je zachovat vztah
22. Jsem ochoten něčeho se vzdát, když za to získám něco jiného.
23. Chci-li, aby bylo po mém, klidně „přitlačím.“
24. Snažím se o spravedlivou kombinaci výher a proher.
25. Při vyjednávání se snažím brát v úvahu i požadavky nebo přání všech zúčastněných stran.