>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence k efektivní komunikaci

Test - Kompetence k efektivní komunikaci

Jak jste na tom s prezentačními dovednostmi?

Tento testík Vám pomůže prověřit, jak si v současné chvíli stojíte, pokud se prezentačních dovedností týká, a také Vám pomůže zjistit, nač se při zdokonalování této důležité součásti kompetence k efektivní komunikaci zaměřit.

Pozorně si prostudujte každý z dvaceti výroků a na škále vůbec nevystihuje zcela vystihuje označte, která hodnota se nejvíce blíži skutečnosti. Buďte k sobě upřímní, jen tak se můžete z testu poučit.

1. Svou prezentaci sestavuji systematicky. Začínám tím, že si poznamenám podstatné body nebo myšlenky a pak je rozpracovávám.
2. V závěru své prezentace se vždy vracím k tomu, co už bylo vysloveno v úvodu.
3. Vždy se informuji předem, jací lidé budou mé prezentaci naslouchat. Mám jasno v tom, co jsou zač.
4. Vím k čemu slouží řečnické otázky a používám je.
5. Vždy si zajdu prohlédnout prostor, kde budu prezentovat a je-li to třeba, přizpůsobím jej svým představám.
6. Vizualizaci (obrázky, grafy, nápisy…) používám s rozvahou, posluchače nezahlcuji. Mám na paměti, že nositelem poselství jsem já.
7. Ovládám postupy, jak usměrňovat pozornost posluchačů a dosáhnu toho, aby sledovali to, co jim sděluji.
8. Začátek každé mé prezentace obsahuje přehled hlavních bodů a v závěru se znovu objevuje jejich shrnutí.
9. Je mi jasné, že na dobrém úvodu hodně záleží a k prolomení ledů znám různé triky.
10. Pokaždé než si začnu svou prezentaci připravovat, jasně si stanovím její cíl. Znamená to, že před otázkou „Co?“ mám zodpovězenu otázku „Proč?“
11. Vycházím z toho, že prezentovat neznamená perfektně odříkat, nejdůležitější je kontakt s posluchači.
12. Nacvičím si své vystoupení předem, takže víceméně hovořím „z patra“.
13. Uvědomuji si význam očního kontaktu s posluchači a přirozeně jej udržuji.
14. Jsem si vědom nejen toho, co říkám, ale i jak to říkám.
15. Vím, co jsou to vizuální pomůcky a k čemu slouží. Proto je při svých prezentacích používám.
16. Na místě jsem vždy natolik včas, abych si mohl v klidu připravit a vyzkoušet přístroje, které budu při prezentaci používat.
17. Vím, jak prezentaci oživit přiměřenou gestikulací, dávám si pozor na gesta signalizující mou nejistotu.
18. Můj hlas je jasný a zvučný a tempo mé řeči je přiměřené.
19. Myšlenky a nápady sděluji posluchačům se zaujetím, tak, aby cítili, že tématu dobře rozumím.
20. Daří se mi, aby mě přirozená tréma a strach z vystoupení stimulovaly, nikoliv brzdily.