>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence k samostatnosti

Test - Kompetence k samostatnosti

Kompetence k samostatnosti

Z průzkumu provedeného mezi zaměstnavateli jednoznačně vyplynulo, že schopnosti vyvíjet vlastní iniciativu, pracovat soustředěně a vytrvale na nějakém úkolu, vnitřní disciplíně a nezávislému rozhodování připisují manažeři prvořadou důležitost. Kompetence k samostatnosti figuruje na jejich žebříčku požadavků na zaměstnance na prvním místě. V tomto krátkém testíku si vyzkoušejte, jak byste se jim asi jevili vy.

U níže uvedených výroků označte míru toho, nakolik vás vystihují.

1. Znám své meze.
2. Než začnu pracovat, udělám si představu o tom, jak to bude probíhat, včetně časového rozvrhu.
3. Práce nedokončená je jako práce nezačatá.
4. Líná huba holé neštěstí.
5. Nedělá mi problémy si práci rozplánovat tak, abych ji zvládl a nepřepínal své síly.
6. Potíže vždy raději řeším vlastními silami.
7. Poznám, když se mnou někdo snaží manipulovat a dokážu se ubránit.
8. Dokážu si udržet svůj názor. Nehledím na to, co si myslí ostatní.
9. Nevadí mi, když mám úkol zadaný spíše obecně.
10. Pracuji-li v týmu, zvolím si takový úkol, který mohu dokončit sám.
11. Každý svého štěstí strůjcem.
12. Nejlepších výsledků většinou dosáhnu, když spoléhám jenom sám na sebe.
13. Mám zkušenost, že když na něčem pracuje více lidí, snaží se prosadit svůj názor a k ničemu kvalitnímu nakonec nedospějí.
14. Nejasné a nepřehledné situace mě nevyvedou z míry.
15. Nevadí mi, když občas nevím, co mám přesně dělat – nějak si poradím.
16. Když se musím rozhodovat, raději se spoléhám na vlastní úsudek než na rady druhých.
17. Rozhodování mi nedělá problémy.
18. Nebál bych se vydat se sám na dovolenou napříč republikou.
19. Příliš podrobné zadání mne spíš rozčiluje a svazuje.
20. Raději sám zodpovídám za to, co dělám.
21. V případě, že potřebuji další informace pro splnění úkolu, raději si je naleznu sám, než abych se někoho zeptal.
22. Nemám rád lidi, kteří se jenom vezou.
23. Mí rodiče se vždycky snažili, abych byl samostatný. Od malička jsem měl povinnosti, které jsem musel dělat sám.
24. Při vaření se často nedržím přesně receptu, rád(a) experimentuji.