>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence k uspokojování zákaznických potřeb

Test - Kompetence k uspokojování zákaznických potřeb

Náš zákazník, náš pán???

Výsledek absolvovaného testíku nepředstavuje definitivní vědeckou výpověď. Slouží pouze jako orientace k lepšímu sebepoznání a jako podnět k zamyšlení. „Orientace na zákazníka“ – slogan, který často nalezneme v propagačních materiálech nejrůznějších firem a podniků, slogan, který bývá uváděn v souvislosti s marketinkovou strategií, slogan, který však dosti často představuje pouze prázdná slova. A přitom je to právě spokojenost zákazníků, která v dnešní době rozhoduje o tom, zda firma na trhu plném konkurentů obstojí. A udržet si dobré místo je v zájmu každého z nás. Takže, jak si stojíte? Každopádně je to zejména tato kompetence, kterou lze snadno a rychle rozvíjet. Stačí jen chtít.

Označte, nakolik uvedené výroky vystihují vaše přesvědčení a zkušenosti.

1. Důležité je dodržovat stanovená pravidla a procedury, přáním a představám zákazníků tudíž nelze vždy vyhovět.
2. Lidem jde o to, aby za své peníze dostali maximální užitek.
3. Přání zákazníků jsou hodně podobná.
4. Práce se zákazníky je náročná a zpravidla málo oceněná.
5. Práce se zákazníkem vyžaduje vynalézavost a trpělivost.
6. Mám rád, když je všechno splněno včas a pořádně.
7. Rčení „Náš zákazník, náš pán“ skutečně platí.
8. Práce se zákazníky nebo klienty mě skutečně baví.
9. Ať se snažím, jak se snažím, stejně nejde vyhovět všem lidem.
10. Mohu říci, že jsem zodpovědný člověk.
11. Důležité je více naslouchat přáním zákazníka a méně mluvit.
12. Kupuješ kupuj, nekupuješ, nezdržuj.
13. Vždycky se snažím lidem vyjít vstříc.
14. Zákazník by měl pochopit, že i prodavač je jen člověk.
15. Jsou určité typy lidí, se kterým nedokáži jednat.
16. Přesná informace podaná zákazníkovi je víc než tisíc krásných úsměvů.
17. Zákazník je sice pán, ale musí vědět, co chce.
18. Důležité je přesvědčit zákazníka o potřebě určitého zboží nebo služby.
19. Zákazník potřebuje při nakupování poradit.
20. Čas, který věnujeme zákazníkovi se vyplatí.
21. Přání zákazníků jsou rozmanitá.