>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence k flexibilitě

Test - Kompetence k flexibilitě

Jste flexibilní?

Překotnost, kvanta informací, rychlost, dynamika, změny na straně jedné, poklidný život, zaběhaný řád a pocit jistoty na straně druhé. Většina z nás vyznává něco z obojího. Určité vzrušení a nutnost adaptovat se a měnit sám sebe potřebujeme ke spokojenému životu podobně jako pocit jistoty a stability. Nicméně, současný trh upřednostňuje lidi flexibilní, schopné pružně reagovat na náročné a stále se měnící podmínky.

To, nakolik pružně jsme reagovat schopni, souvisí samozřejmě s celou řadou faktorů rázu fyzického stejně tak jako psychického. Sem patří především náš postoj, to, jak k okolnímu světu a změnám, které se v něm dennodenně odehrávají , přistupujeme my sami.

Výsledek absolvovaného testíku nepředstavuje definitivní vědeckou výpověď. Slouží pouze jako orientace k lepšímu sebepoznání a jako podnět k zamyšlení. Možnost posílit kompetenci k flexibilitě nabízejí naše tréninky.

U níže uvedených výroků označte míru toho, nakolik vás vystihují.

1. Doba se mění, ale do budoucna hledím s optimismem.
2. Když něco dělám příliš dlouho, přestane mě to zajímat.
3. Dávám přednost tradici a solidnosti – v práci, ve věcech, i ve vztazích .
4. Mnoho věcí jsem nevyzkoušel, nemám na to dostatek talentu.
5. Kdo není ve svém životě schopen počítat s rizikem, život nepoznal.
6. Je nutné stále rozšiřovat své znalosti a mít dostatek informací o soudobých trendech.
7. Vítám nejrůznější změny, beru je jako výzvu nebo i dobrodružství.
8. Svůj pracovní nebo osobní styl dokážu skutečně rychle a bez větších problémů změnit.
9. Přizpůsobím se, je –li to okolnostmi skutečně vyžadováno.
10. Jsou to především moderní umění nebo hudba, které mi mají co říct.
11. Naskytne-li se mi dostatečně zajímavá pracovní příležitost, jsem připraven přestěhovat se.
12. Nový výrobek si pořídím až tehdy, když ten původní skutečně dosloužil.
13. Doba si vyžaduje rozhled a pružnou otevřenou mysl.
14. Představa o setrvání na jednom místě po celý život mě děsí.
15. Je pro mne docela obtížné udržet krok s dobou.
16. Kouzlo novosti je prostě nepřekonatelné.
17. V nových situacích se poměrně rychle zorientuji.
18. Dobré partnerství mi dodává jistotu.
19. Je škoda, že obyčeje a tradice ztrácejí v dnešním světě význam.
20. Jako všechno, také život vyžaduje jistý řád.
21. Čas od času jsou reformy všech možných zákonů a vyhlášek nevyhnutelné.