>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence k podnikavosti

Test - Kompetence k podnikavosti

Jste podnikavý člověk?

Podnikatel? To je sobecký a bezohledný vydřiduch, který chce rychle zbohatnout. Takový scestný názor se mezi lidmi bohužel objevuje stejně tak, jako nerozlišování pojmů podnikavost a podnikání. Testík, který si vyzkoušíte, se týká vlastnosti zvané podnikavost. A ta zdaleka není jen o tom, zda z vás může být úspěšný podnikatel. Chápeme ji v mnohem širších souvislostech, chápeme ji jako vnitřní sílu, která přiměje lidi něco dělat, vymýšlet, prostě podnikat. Vlastnosti podnikatelů rozhodně nemají jen podnikatelé – vlastníci firem a podniků. Podnikavé lidi lze nalézt ve všech ostatních druzích a typech činností a zaměstnání. A mimochodem, podnikatelé popsaní ve druhé větě se také vyskytují, ale úspěšní nebývají. Úspěšné podnikání potřebuje vysoký stupeň spolehlivosti, vzájemné důvěry a spolupráce. Studie úspěšných podnikatelů jasně prokázaly, že jsou to vesměs lidé vysoce morálně a sociálně odpovědní. Výsledek absolvovaného testíku nepředstavuje definitivní vědeckou výpověď. Slouží pouze jako orientace k lepšímu sebepoznání a jako podnět k zamyšlení. Možnost posílit kompetenci k podnikavosti nabízejí naše tréninky.

U níže uvedených výroků označte míru toho, nakolik vás vystihují.

1. Držím se osvědčeného přísloví "Co tě nepálí, nehas".
2. Pouštět se do nových akcí mi připadá vzrušující a dělám to rád.
3. Čím víc zodpovědnosti, tím víc problémů.
4. Strach z neúspěchu je u mne silnější než víra v úspěch.
5. Život podnikatele je příliš hektický na to, než abych si přál být na jeho místě.
6. Raději se držím zpátky ve vyslovování svých názorů, i když nebude po mém.
7. Tomu, co se kolem mě děje, se bez zbytečných řečí a připomínek přizpůsobím.
8. Baví mě vymýšlet nové věci, nápady mi nechybí.
9. Umím situaci dobře posoudit a předvídat možná rizika.
10. Někdy si toho na sebe naložím tolik, že zkrátka nestíhám.
11. Bylo by pro mě složité zpracovat nápad do podoby záměru nebo konceptu.
12. Nebojím se přijímat zodpovědnost – za sebe i za druhé.
13. Opravdu nemám rád změny nebo zbytečný rozruch
14. Rutina mě ubíjí.
15. Občas mám dobrý nápad, ale chuť nebo odvaha vyjít s tím na veřejnost mi tak trochu chybí.
16. Chodit do práce je holt nutné, nějak se živit musím.
17. Nejlepší pro mě je, když dostanu jasnou instrukci, co a jak dělat.
18. Pouštět se do nových věcí je hodně složité, popravdě řečeno, trochu mě to děsí.
19. Představa, že bych se měl postavit na vlastní nohy a sám začít podnikat, mě děsí.
20. Risk je zisk.
21. Změny mi nevadí, ale sám je většinou nepodněcuji.