>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence k efektivní komunikaci

Test - Kompetence k efektivní komunikaci

Jste komunikativní?

Bylo by samozřejmě ideální a příjemné, kdybychom se se svým okolím vždy a za každých okolností dokázali domluvit, ale to je iluze. Někdy se nám to daří lépe, jindy hůř a občas se zkrátka domluvit nejsme schopni. Takový je život. Výsledek absolvovaného testíku nepředstavuje definitivní vědeckou výpověď. Slouží pouze jako orientace k lepšímu sebepoznání a jako podnět k zamyšlení, zda by s tím nešlo něco udělat. Např. absolvováním našich tréninků.

U níže uvedených výroků označte míru toho, nakolik vás vystihují.

1. Při rozhovoru se rychle dostávám k jádru věci.
2. Mívám pocit, že bych něco říct měl, ale nevím co.
3. Nemlčím, své názory vždy otevřeně vyjadřuji.
4. I když pravdu nemám, snažím se ostatní o ní přesvědčit.
5. Nepříjemné rozhovory s partnerem jsou pro harmonický vztah důležité, a proto se jim nevyhýbám.
6. Snažím se o to, aby se druzí ke mně nedostali moc blízko.
7. Když jedu s někým cizím v malém výtahu, necítím se úplně dobře.
8. Čas mi rychle ubíhá, když trávím večer s přáteli.
9. Cítím se nesvůj nebo trapně, když přede mnou někdo pláče.
10. Byl bych dobrý učitel.
11. Stává se mi, že když se s někým bavím, odbíhají mi myšlenky k jiným tématům.
12. Nedá se nic dělat, svůj názor musím vždy vyslovit.
13. Často začínám větu slovy: "Ano, ale …."
14. Umím lidem naslouchat.
15. Při rozepřích používám spíše slovo "já" než slovo "ty".
16. Do rozpoložení jiných se umím dobře vcítit.
17. Když se hádám, nemyslím na to, jestli dávám i rány pod pás.
18. Oponovat nebo odporovat druhým moc neumím.
19. Nejlepší řešení sporu je podle mě otevřená konfrontace.
20. Dodatečně je mi jasné, že můj způsob hádky může být občas pro můj protějšek zraňující.
21. Není pro mě snadné říkat otevřeně, co si opravdu myslím.