Otestujte se

Zde si můžete ověřit, jak jste na tom s některými klíčovými kompetencemi.

Výsledky absolvovaných sebehodnotících testíku samozřejmě nepředstavují definitivní vědeckou výpověď. Slouží pouze jako orientace k lepšímu sebepoznání a jako podnět k zamyšlení, zda by s tím nešlo něco udělat. Například absolvováním našich tréninků.


Kompetence pro trh práce


Kompetence k efektivní komunikaci


Kompetence ke kooperaci (týmové spolupráci)


Kompetence k podnikavosti


Logo Kompetence flexibilitaKompetence k flexibilitě


Logo Kompetence uspokojování zákaznických potřebpotreby Kompetence k uspokojování zákaznických potřeb


Kompetence k výkonnosti


Kompetence k samostatnosti


Logo Kompetence k plánování a organizaci práceKompetence k plánování a organizaci práce


Logo Kompetence k aktivnímu přístupuKompetence k aktivnímu přístupu


Kompetence k řešení problémů

Logo Kompetence ke zvládání zátěžeKompetence ke zvládání zátěže (odolnost vůči stresu)
Logo - Kompetence ke komunikaci v cizích jazycíchKompetence ke komunikaci v cizích jazycích

Kompetence k celoživotnímu učení


Připravujeme také testy pro následující kompetence:
  • Kompetence k objevování a orientaci v informacích