O projektu

Projekt "Kompetence pro trh práce", který byl realizován v letech 2005 až 2008, byl zaměřen: 
 • na vývoj a ověřování nástrojů a metodik pro hodnocení a rozvoj vybraných kompetencí pro cílové skupiny zaměstnanců, zájemců o práci a nezaměstnaných, 
 • na vytvoření systému, který bude hodnotit výsledky rozvoje kompetencí, 
 • na vytvoření regionálního systému analýz a prognóz trhu práce, k získání zpětné vazby od zaměstnavatelů, vzdělavatelů, zaměstnanců a dalších subjektů na trhu práce. 

Kompetenci jsme definovali jako přenositelnou dovednost, kterou požadují od svých zaměstnanců zaměstnavatelé. Definované kompetence byly šířeny v rámci pracovního trhu Moravskoslezského kraje.  

Po podrobných analýzách a následném ověřením v anketě mezi velkými zaměstnavateli působících v MS kraji bylo definováno následujících 14 kompetencí pro trh práce Moravskoslezského kraje (po kliknutí na odkaz bude zobrazen letáček k dané kompetenci ve formátu pdf):
 1. Kompetence k efektivní komunikaci
 2. Kompetence ke kooperaci (spolupráci) 
 3. Kompetence k podnikavosti (podnikavost) 
 4. Kompetence k flexibilitě
 5. Kompetence k uspokojování zákaznických potřeb 
 6. Kompetence k výkonnosti 
 7. Kompetence k samostatnosti
 8. Kompetence k řešení problému
 9. Kompetence k plánování a organizaci práce
 10. Kompetence k celoživotnímu učení
 11. Kompetence k aktivnímu přístupu
 12. Kompetence ke zvládání zátěže
 13. Kompetence k objevování a orientaci v informacích
 14. Kompetence ke komunikaci v cizích jazycích


Pomoci projektu jsme vyvinuli a ověřili nástroje pro hodnocení a rozvoj všech uvedených 14 kompetencí.

Dále byl v rámci projektu připraven a spuštěn regionální systém analýz a prognóz trhu práce (informace naleznete zde: odkaz na RESA).

Projekt financování v rámci iniciativy Společenství EQUAL probíhal od srpna  2005 až do června 2008. Projekt byl realizován v rámci Rozvojového partnerství složeného z předkladatele projektu, společnosti RPIC-ViP, s.r.o., a 22 partnerů.
Logo ESF EQUAL          Vlajka EU           Vlajka ČR

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky